Roshd Learning Disability Centerآموزش و بازی درمانی


 

در مرکز توان بخشی ذهنی رشد، اهداف آموزش استثنائی به شرح زیر تعیین شده است :

  • رسیدن به آگاهی و شناخت خود و محیط اطراف که در واقع زمینه ساز اصلی پذیرش مسئولیتها و حرکت به سوی خودسازی است.
  • برقرار نمودن روابط مفید و موثر با دیگران
  • پذیرش مسئولیت اجتماعی
  • آمادگی جهت ورود به مدرسه

تحقق این اهداف از طریق فعالیتهای از این دست صورت می گیرد:

پرورش حواس پنجگانه، تقویت توجه و تمرکز، پرورش مهارتهای اجتماعی و خودیاری (نظیر خوردن و نوشیدن- پوشیدن لباس- نظافت شخصی)، شناخت مفاهیم از ساده به پیچیده، زبان آموزی (تقویت زبان درکی و بیانی کودک با توجه به توانائیهای او)، ارائه اطلاعات عمومی، پرورش مهارتهای حرکتی، زمینه سازی برای درک مفاهیم ریاضی، خواندن و نوشتن، استفاده از کامپیوتر .  در طول متجاوز از بیست سال فعالیت، این مرکز توانسته است بیش از 400 کودک را به مدرسه استثنائی و حدود 60  کودک را نیز به مدرسه عادی بفرستد. در حال حاضر دو تن از اولین مددجویان این مرکز در یکی از دانشگاههای کشور تحصیل می نمایند و بسیاری از دختران و پسران مرکز نیز در رشته های مختلف مراکز بهزیستی به حرفه آموزی مشغولند و تعدادی جذب بازار کار شده اند.


و نیزدر طول سالیان فعالیت، دریافته ایم تجربه آفتاب، درختان، و طبیعت زنده و تماس مداوم با انرژی حیات بخش طبیعت، شوق زندگی را در کودکانمان برانگیخته و آنان را برای یادگیری و رشد و لذت بردن از لحظه های زندگیشان مشتاق می سازد.Developed by ARASHMX.NET
 
مرکز توانبخشی ذهنی رشد